Hamam Sahar Venlo

HAMAM SAHARA
Venlo


Privacyverklaring


In deze privacyverklaring willen wij u informeren en antwoord geven op de meest belangrijke vragen omtrent de verwerking van gegevens.

Heeft u na het lezen nog vragen over deze privacyverklaring, dan kunt u een mail sturen naar info@hamam-venlo.nl

Hamam Sahara Venlo hecht veel waarde aan uw privacy. Hamam Sahara Venlo is gevestigd aan de Straelseweg 75A, 5911 CM Venlo , KvK nummer .
Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden.

Gebruik Persoonsgegevens
Hamam Sahara Venlo biedt onder meer via haar website verschillende diensten aan.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van mensen waar wij direct een relatie mee hebben of hebben gehad.

Hamam Sahara Venlo verzamelt niet meer persoonsgegevens van u dan nodig is voor een goede dienstverlening.
Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.

Doeleinden
wij verwerken de persoonsgegevens voor u voor één of meerdere doeleinden, afhankelijk van de diensten die u gebruikt:

 • Wanneer u diensten via de website of telefonisch afneemt, is het afhankelijk van de dienst die u afneemt noodzakelijk dat wij een aantal gegevens ontvangen, zonder het verstrekken van deze gegevens is het anders niet mogelijk om deze diensten uit te voeren.
 • Bij de balie vragen wij m uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Bij de inschrijving voor een nieuwsbrief/acties
 • Evaluatie van dienstverlening
 • Uitvoeren van sollicitatieprocedures

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden. Wel kunnen wij ze gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke en andere juridische verplichtingen.

Beveiliging en Bewaring
Hamam Sahara Venlo spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Hamam Sahara Venlo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of de wettelijke termijn die daaraan is gesteld.

Welke rechten U heeft:

 • Recht op inzage
  • U kunt ons vragen of en welke gegevens we van u specifiek verwerken. Wij zijn dan verplicht u inzage te geven in de gegevens die wij van u hebben verwerkt
 • Recht op correctie
  • Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt, dan kunt u vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen
 • Recht op beperking
  • U kunt ons vragen de persoonsgegevens die wij van u verwerken te beperken. Dit betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.
 • Recht op verwijdering
  • U kunt ons vragen om gegevens die wij van u hebben vastgelegd te wissen. Wel is het zo dat bij wet verplicht is om bepaalde gegevens van klanten voor een bepaalde tijd te bewaren in het kader van opsporing.
 • Recht op dataportaliteit
  • U heeft het recht om ons te vragen om gegevens die u ons in het kader van de overeenkomst met ons of met uw toestemming aan ons hebt verstrekt over te dragen naar een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt.

Klachten
Hamam Sahara Venlo verneemt graag van u indien u klachten hebt omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.
Op basis van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Updates van deze privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. Als er nieuwe gegevensverwerking zijn, dan passen wij deze privacyverklaring hierop aan.